Judges

News

14 Dec

"Konkurs realizuje zasadniczą misję". Rozmowa z eurodeputowaną Panią Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, fundatorką jednej z nagród w konkursie Belarus in Focus 2015.

Agnieszka Kozlowska-Rajewicz

 

- Jakie znaczenie ma Białoruś obecnie dla Parlamentu Europejskiego? Jak się rozwija obecnie współpraca pomiędzy Białorusią a PE?

Powinniśmy raczej mówić o znaczeniu Białorusi dla Unii Europejskiej, która jest reprezentowana i kierowana nie tylko przez Parlament, ale także Komisje Europejska i Radę Europejską. Białoruś to strategiczny kraj wschodniej części naszego kontynentu. Ogromny potencjał drzemie w gospodarce i ludziach tam mieszkających. Europejskie standardy zarządzania ludźmi i gospodarką pokonują systematycznie granice między UE a Białorusią. A poza tym, Białoruś to jedyny kraj Partnerstwa Wschodniego, który nie ma zamrożonego konfliktu zbrojnego z Rosją ani innymi sąsiadami.

Unia chce widzieć w swoim bezpośrednim sąsiedztwie partnerów gospodarczych, którzy będą demokratyzować procesy polityczne. Dlatego prowadzi dialog na wielu płaszczyznach, z których bardzo istotna jest Partnerstwo Wschodnie oraz Zgromadzenie Parlamentarne Euronest. Współprzewodniczę Grupie Roboczej ds. Białorusi w zgromadzeniu EURONEST. Grupa została powołana niejako w zastępstwie delegacji parlamentarnej z Białorusi, gdyż Euronest gromadzi 10-osobowe delegacje parlamentów narodowych krajów partnerstwa wschodniego - wszystkich z wyjątkiem Białorusi. Białoruska Pałata wg międzynarodowych ekspertów jest wybierana niedemokratycznie, dlatego nie została zaproszona do zgromadzenia. Nasza grupa robocza jest, więc - w pewnym sensie - głosem białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, które nie ma swojej reprezentacji w białoruskim parlamencie. Nie da się przecenić tych procesów, dzięki którym możemy się spotykać, wymieniać poglądy i doświadczenia w ramach różnych relacji bilateralnych. Oczywiście, dla mnie największą satysfakcją byłoby, gdyby delegaci Pałaty mogli uczestniczyć w obradach i nasza grupa byłaby niepotrzebna.

- Jak to się stało, że zainteresowała się pani konkursem Belarus in Focus 2015?

Pełniąc właśnie funkcję współprzewodniczącej Grupy Roboczej ds. Białorusi poznałam panią Julię Slucką , która od początku współtworzy konkurs, ale też realizuje szereg innych bardzo wartościowych inicjatyw. To ona opowiedziała mi o nim. Dla mnie jest oczywiste, że relacjonowanie wydarzeń w Białorusi, opisywanie życia i ludzi mieszkających w tym kraju w różnych europejskich i światowych mediach jest zasadniczą misją, dzięki której m.in. obywatele Unii Europejskiej mogą poznawać ten kraj i jego mieszkańców, oswajać się z jego kulturą i obyczajami.

- Wiemy, że ufundowała pani nagrodę dla laureata?

Tak, to będzie wyjazd do Brukseli, stolicy Unii Europejskiej, kilkudniowy pobyt w tym mieście z możliwością zwiedzania jego dóbr kultury i instytucji, włączając w to oczywiście Parlament Europejski.

- W jaki sposób PE wspiera białoruskich dziennikarzy w ich pracy zawodowej? Jakie są możliwości dla białoruskich dziennikarzy w PE?

Europarlamentarzyści mogą zapraszać w charakterze gości i stażystów wybrane osoby ze swoich krajów, ale także z krajów Partnerstwa Wschodniego. To indywidualne decyzje i inicjatywy poszczególnych posłów, do nich też należy decyzja na temat zawartości programowej takiej wizyty. Mam nadzieję, że konkurs, o którym mówimy, pozwoli zbliżyć instytucję PE z białoruskim środowiskiem dziennikarskim, a być może przyczyni się do wypracowania szerszej i trwalszej formy współpracy.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - polski polityk, biolog i samorządowiec. Od 2014 roku posłanka do Parlamentu Europejskiego. Członkini Delegacji ds. stosunków z Białorusią i współprzewodnicząca Roboczej Grupy ds. Białorusi w ramach Delegacji PE do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Były sekretarz stanu w Kancelarii Premiera RP i pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Belarus in Focus 2015 - to międzynarodowy konkurs dla dziennikarzy, którzy piszą o Białorusi w różnych mediach na całym świecie. Zgłoszenia na konkurs są przejmowane do 19 stycznia 2016 roku. Teksty powinny być opublikowane w okresie  od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku i mogą dotyczyć polityki, gospodarki, stosunków międzynarodowych i społecznych, jak również kultury oraz innych aspektów, związanych z Białorusią. Szczegóły na stronie konkursu

 

 

 

 

 

 

- Jakie znaczenie ma Białoruś obecnie dla Parlamentu Europejskiego? Jak się rozwija obecnie współpraca pomiędzy Białorusią a PE?

 

Powinniśmy raczej mówić o znaczeniu Białorusi dla Unii Europejskiej, która jest reprezentowana i kierowana nie tylko przez Parlament, ale także Komisje Europejska i Radę Europejską. Białoruś to strategiczny kraj wschodniej części naszego kontynentu. Ogromny potencjał drzemie w gospodarce i ludziach tam mieszkających. Europejskie standardy zarządzania ludźmi i gospodarką pokonują systematycznie granice między UE a Białorusią. A poza tym, Białoruś to jedyny kraj Partnerstwa Wschodniego, który nie ma zamrożonego konfliktu zbrojnego z Rosją ani innymi sąsiadami.

Unia chce widzieć w swoim bezpośrednim sąsiedztwie partnerów gospodarczych, którzy będą demokratyzować procesy polityczne. Dlatego prowadzi dialog na wielu płaszczyznach, z których bardzo istotna jest Partnerstwo Wschodnie oraz Zgromadzenie Parlamentarne Euronest. Współprzewodniczę Grupie Roboczej ds. Białorusi w zgromadzeniu EURONEST. Grupa została powołana niejako w zastępstwie delegacji parlamentarnej z Białorusi, gdyż Euronest gromadzi 10-osobowe delegacje parlamentów narodowych krajów partnerstwa wschodniego - wszystkich z wyjątkiem Białorusi. Białoruska Pałata wg międzynarodowych ekspertów jest wybierana niedemokratycznie, dlatego nie została zaproszona do zgromadzenia. Nasza grupa robocza jest, więc - w pewnym sensie - głosem białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, które nie ma swojej reprezentacji w białoruskim parlamencie. Nie da się przecenić tych procesów, dzięki którym możemy się spotykać, wymieniać poglądy i doświadczenia w ramach różnych relacji bilateralnych. Oczywiście, dla mnie największą satysfakcją byłoby, gdyby delegaci Pałaty mogli uczestniczyć w obradach i nasza grupa byłaby niepotrzebna.

 

- Jak to się stało, że zainteresowała się pani konkursem Belarus in Focus 2015?

Pełniąc właśnie funkcję współprzewodniczącej Grupy Roboczej ds. Białorusi poznałam panią Julię Slucką , która od początku współtworzy konkurs, ale też realizuje szereg innych bardzo wartościowych inicjatyw. To ona opowiedziała mi o nim. Dla mnie jest oczywiste, że relacjonowanie wydarzeń w Białorusi, opisywanie życia i ludzi mieszkających w tym kraju w różnych europejskich i światowych mediach jest zasadniczą misją, dzięki której m.in. obywatele Unii Europejskiej mogą poznawać ten kraj i jego mieszkańców, oswajać się z jego kulturą i obyczajami.

 

- Wiemy, że ufundowała pani nagrodę dla laureata?

Tak, to będzie wyjazd do Brukseli, stolicy Unii Europejskiej, kilkudniowy pobyt w tym mieście z możliwością zwiedzania jego dóbr kultury i instytucji, włączając w to oczywiście Parlament Europejski.

 

- W jaki sposób PE wspiera białoruskich dziennikarzy w ich pracy zawodowej? Jakie są możliwości dla białoruskich dziennikarzy w PE?

Europarlamentarzyści mogą zapraszać w charakterze gości i stażystów wybrane osoby ze swoich krajów, ale także z krajów Partnerstwa Wschodniego. To indywidualne decyzje i inicjatywy poszczególnych posłów, do nich też należy decyzja na temat zawartości programowej takiej wizyty. Mam nadzieję, że konkurs, o którym mówimy, pozwoli zbliżyć instytucję PE z białoruskim środowiskiem dziennikarskim, a być może przyczyni się do wypracowania szerszej i trwalszej formy współpracy.